Abbreviations Norwegian flag Norwegian | Norsk

pdf download complete list
A  B  C  D   E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
     
ACB aortokoronar bypass  
ACE angiotensin converting enzyme  
ACTH  adrenocorticotropic hormone  
ADD attention deficit disorder   
ADH antidiuretisk hormon = vasopressin  
ADHD attention deficit hyperactive disorder  
ADL  activities of daily living  
AFP  alphaføtoprotein  
AHF  antihemofil faktor  
AHLR  avansert hjertelungeredning  
AIDS  acquired immunodeficiency syndrome  
AIHA  autoimmun hemolytisk anemi  
AIP  apotekenes innkjøpspris  
ALL  akutt lymfatisk leukemi  
ALS amyotrofisk lateral sklerose  
AML  akutt myelocyttisk leukemi  
ANS  autonome nervesystem  
Aplf  alment praktiserende lægers forening  
ARD/ARDS  akutt respiratorisk distress (syndrom)    
ARDS  adult respiratory distress syndrome  
ASD  atrieseptumdefekt  
AST  astigmatisme  
ATC  anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister  
ATLS  advanced trauma life support  
ATN  akutt tubulær nekrose  
AUP  apotekenes utsalgspris  
AV-blokk  atrioventrikulær blokk  
årg.  årgang  
årh.  århundre up
BDD  body dysmorphic disorder  
bl.a.  blant annet, blant andre  
BMI  body mass index  
cal  kalorier  
CAT  computed axial tomography  
CRP  C-reaktivt protein  
CT  computertomografi  
dB  desibel  
d.d.  dags dato  
DDD  definert døgndose  
DIEAP  deep inferior epigastric artery perforator  
div.  diverse  
d.m.  denne måned  
dvs.  det vil si  
E. coli Escherichia coli  
EBV Epstein-Barr-virus  
ECT  electroconvulsive therapy  
EEG  elektroencephalogram  
EKG    elektrokardiogram  
EMG    elektromyografi  
ENT  ear, nose and throat  
EPJ/epj  elektronisk pasientjournal  
EPO  erytropoietin  
ERCP  endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi  
ERT estrogen replacement therapy up
f.  født  
f.o.m.  fra og med    
HF  helseforetak  
HLR hjertelungeredning ved munn-til-munn og hjertekompresjon.  
HOD  Helse- og omsorgsdepartementet  
HRT  hormone replacement therapy  
IR infrarø  
LIS  Legemiddelinnkjøpssamarbeidet.  
lø.  lørdag  
ma.  mandag  
m.a.o.  med andre ord  
md.  måned(er)  
MED  Det medisinske fakultet  
MR  magnetisk resonans  
MRI  magnetic resonance imaging  
MT  magnettomografi up
NAV  Arbeids- og velferdsforvaltningen  
NB  notabene  
NLV  Norwalk-like-virus  
nov.  november  
n.å.  neste år  
obs.  legg merke til  
ofl.  og flere  
on.  onsdag  
ØNH  øre-nese-hals up
ref.  referanse, referert  
resp.  respektive  
Rx   reseptpliktig legemiddel  
sep.    september  
stud.  student  
sø.  søndag  
s.å.  samme år  
ti.  tirsdag  
TIVA total intravenøs anestesi  
to. torsdag  
t.o.m. til og med  
UB  Universitetsbiblioteket  
UV  ultrafiolett  

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0004 seconds.