General Vocabulary slovenian flag Slovenian | Slovenščina

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

  • Personnel

  • Medical Equipment

  • Finding your way around

  • Daily Routine

  • Downloads
    Other languages

 

Personnel   Osebje
doctors  zdravnik (m.)/zdravnica (f.)
medical student  študent (m.)/študentka (f.) medicine
doctor  zdravnik (specialist) (m.)/zdravnica (specialistka) (f.)
junior doctor  specializant (m.)/specializantka (f.)
trainee in ...  zdravnik pripravnik (m.)/zdravnica pripravnica (f.)
Consultant vodja oddelka / mentor (m.)/mentorica (f.)
Senior consultant  vodja klinike / nadzorni zdravnik (m.)/nadzorna zdravnica (f.)
Comparable to Senior Lecturer/Reader (UK) or Associate Professor (US) asistent (m.)/asistentka (f.) < docent (m.)/docentka (f.) < izredni profesor (m.)/izredna profesorica (f.)
ward physician oddelčni zdravnik (m.)/oddelčna zdravnica (f.)
surgeon  kirurg (m.)/kirurginja (f.)
anesthetist  anesteziolog (m.)/anesteziologinja (f.), anestezist (m.)/anestezistka (f.)
obstetrician/gynecologist  porodničar (m.)/porodničarka (f.), ginekolog (m.)/ginekologinja (f.)
pediatrician  pediater (m.)/pediatrinja (f.)
radiologist  radiolog (m.)/radiologinja (f.)
psychiatrist  psihiater (m.)/psihiatrinja (f.)
specialist in ...  specialist ... (+genitive)
cardiologist  kardiolog (m.)/kardiologinja (f.)
gastroenterologist  gastroenterolog (m.)/gastroenterologinja (f.)
clinical pathologist (klinični) patolog (m.)/(klinična) patologinja (f.), specialist (m.)/specialistka (f.) klinične patologije
pathologist patolog (m.)/patologinja (f.)
urologist urolog (m.)/urologinja (f.)
ophthalmologist oftalmolog (m.)/oftalmologinja (f.)
dermatologist dermatolog (m.)/dermatologinja (f.)
general practitioner (GP)  splošni zdravnik (m.)/splošna zdravnica (f.), družinski zdravnik (m.)/družinska zdravnica (f.), specialist (m.)/specialistka (f.) družinske medicine
oto[rhino]laryngologist otorinolaringolog (m.)/otorinolaringologinja (f.)
internist (zdravnik) internist (m.)/(zdravnica) internistka (f.), specialist (m.)/specialistka (f.) interne medicine
Other members of the medical team Drugi člani zdravniške ekipe
student nurse (male) študent zdravstvene nege (m.), zdravstveni tehnik - študent (m.)
student nurse (female) študentka zdravstvene nege (f.), medicinska sestra - študentka (f.)
nurse medicinski tehnik (m.)/medicinska sestra (f.), zdravstveni tehnik (m.)/zdravstvena tehnica (f.), zdravstvenik (m.)/zdravstvenica (f.)
night nurse dežurna medicinska sestra (f.)
head nurse glavna medicinska sestra (f.),
auxiliary nurse bolničar (m.)/bolničarka (f.), negovalec (m.)/negovalka (f.)
ward nurse oddelčna medicinska sestra (f.)
theatre nurse (UK) / operating room nurse (US) instrumentarka (f.)
midwife  (diplomirana) babica (f.)/(diplomirani) babičar (m.)
health care assistant, physiotherapist   fizioterapevt (m.)/fizioterapevtka (f.)
anesthetic nurse anestezijska medicinska sestra (f.)
dietitian strokovnjak (m.)/strokovnjakinja (f.) za prehrano, dietetik (m.)/dietetičarka (f.)
speech therapist  logoped (m.)/logopedinja (f.)
occupational therapist  delovni terapevt (m.)/delovna terapevtka (f.)
behavioural therapist  
psychologist (klinični) psiholog (m.)/(klinična) psihologinja (f.)
paramedic  (zdravstveni) reševalec (m.)/(zdravstvena) reševalka (f.)
lab assistant laborant (m.)/laborantka (f.), laboratorijski tehnik (m.)/laboratorijska tehnica (f.)
radiographer radiološki inženir (m.), rentgenski tehnik (m.)/rentgenska tehnica (f.)
assistant in obductions   
Administration   Uprava, administracija
caretaker hišnik (m.)/hišnica (f.)
personnel manager vodja (m./f.) kadrovskega oddelka
legal advisor pravni svetovalec (m.)/ pravna svetovalka (f.)
secretary tajnica (f.)/tajnik (m.)
typist tipkar (m.)/ tipkarica (f.) / administrator (m.)/administratorka (f.)
switchboard centrala
chief of administration vodja (m./f.) uprave
Useful phrases    Uporabne fraze
I'm a medical student from .... medical school. Sem študent(ka) medicine iz (adjective form of city in genitive) medicinske fakultete/Sem študent(ka) medicine iz Medicinske fakultete v (name of city in dative).
I'm a fourth-year medical student Sem študent(ka) četrtega letnika medicine.
I'm doing an elective / Erasmus exchange  for 3 months Sem na praksi/Erasmus izmenjavi za tri (3) mesece.
I qualified in medicine from .... university/medical school.  Medicino sem diplomiral(a) na (adjective form of city in dative) univerzi/medicinski fakulteti.
I want to specialise in ... .  Želim opravljati specializacijo iz ... (+genitive).
I'm a trainee, doing a surgical rotation. Sem zdravnik(ca) pripravnik(ca) na kroženju na kirurgiji.

 

 

Hover over the word with the mouse to see the matching picture

Personal Equipment   Osebna oprema
white coat    bela halja
scrubs    delovna/ operacijska uniforma
surgical cap   operacijska kapa
stethoscope   stetoskop
- bell   - zvon
- diaphragm   - diafragma, membrana
- earpiece   - slušalka
tendon hammer    refleksno kladivce
tuning fork    uglaševalne vilice, glasbene vilice
- tines   - vrtljiva glava
tongue depressor    loparček (za pregled ust in žrela)
tape measure    merilni trak
otoscope   otoskop
ophthalmoscope    oftalmoskop
pen-torch   lučka (z usmerjenim snopom svetlobe)
tourniquet    podveza
head reflector   naglavna svetilka
Emergencies   Urgentna stanja
defibrillator    defibrilator
face mask    obrazna maska
Ambu bag    dihalni balon, ambu balon
100% oxygen    100 % kisik
ventilator    ventilator, aparat za umetno predihavanje pljuč
taking blood    odvzem krvi
(blood) tube    tubus
mandrel   vodilo
needle holder   šivalnik
drip   infuzija
putting up a drip    nastaviti infuzijo
normal saline   fiziološka raztopina
5% dextrose   5 % raztopina dekstroze
infusion set   infuzijski set, infuzijski komplet
drip stand    stojalo za infuzijo
blood pressure cuff   manšeta za merjenjenje krvnega tlaka
Working material   Delovni material
syringe    brizga
cannula   canila
vacutainer    vakuumska epruveta
label   etiketa
central line    centralni kateter/ kanal
three-way connector   trosmerni ventil, trosmerni vmesnik, trosmerni petelinček
butterfly   metuljček
sharps container    posoda za injekcijske igle
dressing    obveza
bandage    povoj
kidney dish   ledvička
latex examination gloves   rokavice za enkratno uporabo
surgical mask   kirurška maska
suture material, suture set with thread and needle   šivalni material, šivalni set igle z nitjo
skin disinfecting spray   pršilo za razkuževanje kože, dermalno razkužilo v spreju
hand disinfectant   razkužilo za roke in kožo
swabs   tamponi
cellulose swab   celulozni tamponir
scissors    škarje
blade, scalpel    skalpel
sticking plaster, band-aid    obliž
adhesive tape    lepilni trak
tweezers (surgical)   kirurška pinceta
tweezers (anatomical)   anatomska pinceta
lubricant    mazivo, lubrikant
Medication   Zdravila
pill, tablet   tableta
capsule    kapsula
drops   kapljice
ointment   mazilo
lotion   losjon
suppository    svečka, supozitorij
drug chart    terapija
prescription    recept
At the bedside   Ob bolniški postelji
clinical thermometer   termometer
oxymeter ('sats')    oximeter
observations chart    temperaturni list
crutch   bergla
plaster cast   mavec, mavčni povoj
bedpan    nočna posoda
urine bottle    steklenica za urin/ račka za uriniranje
stretcher   nosila
examination table   preiskovalna miza
trolley    hodulja, rolator
urine bag    urinska vrečka
wheelchair    invalidski voziček

 

ward/unit  oddelek
ward round  vizita
doctors' office  zdravniška soba
sister's office/nurses' room  sestrska soba
examination room  ambulanta
admissions (of a hospital)  sprejem (v bolnišnico)
ambulance  rešilec
emergency room (ER) urgenca
first aid  prva pomoč
intensive care unit (ICU)  enota intenzivne terapije
diagnostics department oddelek za diagnostiko
X-ray rentgensko slikanje
Echo ultrazvok
MRI magnetnoresonančno slikanje, MR
CT računalniška tomografija, CT
radiology department  oddelek za radiologijo
laboratory/lab  laboratorij
operating room (OR)  operacijska dvorana
outpatient clinic - to send a patient to the outpatient clinic ambulanta - poslati bolnika na ambulantni pregled
clinic  bolnišnica
delivery room  porodna soba
pathology  patologija
pharmacy (U.S.)/chemists (U.K.)  lekarna
patient's chart / previous history zdravstveni karton
to work a shift, to be on call delati izmeno, biti v pripravljenosti

 

 

 

ward round vizita
doctors' office zdravniška soba
to work a shift/nights imeti (nočno) izmeno
to be on call dežurati/ biti v pripravljenosti
General Practitioner / surgery zdravnik (m.)/zdravnica družinske medicine, družinski zdravnik (m.)/družinska zdravnica (f.), splošni zdravnik (m.)/splošna zdravnica (f.)
appointment termin, biti naročen pri zdravniku
Phones & Bleeps   Telefon in pozivnik
pager (bleep)  pozivnik
switchboard centrala
extension  (telefonski) priključek
cardiac arrest call klic reanimacijske ekipe
Useful expressions   Uporabni izrazi
Cardiac arrest on ward 1 srčni zastoj na oddelku 1
Could you bleep Dr. X? Lahko pokličete dr. X?
He’s on extension 123 (On) je dosegljiv na številki 123.
Paperwork   Administrativno delo
obrazec za anamnezo
clinic letter pismo zdravnika
consent form obrazec o privolitvi
discharge summary odpustnica
drugs to take home zdravila za domov
follow-up appointment kontrolni pregled
request forms (for investigations) napotnica
results izvid
death certificate mrliški list
Useful expressions   Uporabni izrazi
I’m going to write in the notes Vpisal(-a) bom v kartoteko.
To do a discharge summary Napisati odpustnico.
Write up the drugs to take home Narediti seznam zdravil za domov.
Arrange a follow-up/outpatients appointment Dogovoriti se za kontrolni pregled.

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Medical Environment":
slovenian-english Slovenian - English
Slovenian-French Slovenian - French
Slovenian-German Slovenian - German
Slovenian-Spanish Slovenian - Spanish
Slovenian-Catalan Slovenian - Catalan
Slovenian-Italian Slovenian - Italian
Slovenian-Norwegian Slovenian - Norwegian
Slovenian-Swedish Slovenian - Swedish
Slovenian-Polish Slovenian - Polish
Slovenian-Portuguese Slovenian - Portuguese
Slovenian-Greek+ Slovenian - Greek

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0009 seconds.