General Vocabulary slovenian flag Slovenian | Slovenščina

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • General
  Introductions

  Splošna
  predstavitev
 • Personal
  Information

  Osebni
  podatki
 • Pain &
  Symptoms
  Bolečina &
  simptomi
 • Principle
  Complaint

  Glavna
  težava
 • Past Medical
  History

  Osebna
  anamneza

 • Downloads
  Other languages
   
   


Good morning/good afternoon/good evening/hello....  Dobro jutro/dober dan/dober večer/živjo/zdravo...
My name is ...  Moje ime je... / Ime mi je...
I’m a doctor working in ...  Sem zdravnik in delam v ... (+dative).
I’m a medical student from ...  Sem študent (m.)/študentka (f.) medicine z (+genitive).
I’d like to ask you some questions and examine you – is that all right?  želel(a) bi vam zastaviti nekaj vprašanj in vas pregledati - se strinjate?
Please tell me if you don’t understand something or would like to ask a question.  Prosim, povejte mi, če česa ne razumete ali pa me želite kaj vprašati.
Could you please repeat that? I’m sorry, I missed what you said.  Bi lahko prosim to ponovili? Se opravičujem, vendar nisem dobro slišal(a), kaj ste rekli.

 

 

 

Personal information and social history  Osebni podatki in socialna anamneza
What’s your name? What are you called?  Kako vam je ime? Kakšno je vaše ime? Kako se kličete?
Would you please spell it out for me? Bi mi ga prosim črkovali?
How old are you? Koliko ste stari?
Where were you born?  Kje ste se rodili?
Are you married or single?  Ste poročeni ali ne?
Do you have children?  Imate kaj otrok?
Where do you live? In a house or a flat?  Kje živite? V hiši ali v stanovanju/bloku?
Which floor? Is there a lift? V katerem nadstropju? Imate dvigalo?
Do you live alone? Who lives at home with you?  živite sami? Kdo živi z vami?
What is your work/job? What do you do for a living?  Kaj ste po poklicu? Kam hodite v službo?
Does that involve any hazards?  Ali je vaše delo nevarno?
Do you travel much? Have you been abroad recently?  Ali veliko potujete? Ste bili pred kratkim v tujini?

 

 

Pain  Bolečina
Do you have any pain?  Ali vas kaj/kje boli?
Can you describe it for me?  Mi lahko opišete (kako vas boli)?
Descriptors  Opis bolečine
Time of onset:  čas nastanka:
When did it start?  Kdaj se je začela (bolečina)?
How long has it been there?  Kako dolgo vas že boli?
Precipitating factors:  Sprožilni dejavniki
Did anything bring it on?  Ali je kaj sprožilo/povzročilo bolečino?
Site and radiation:  Mesto/lokacija in izžarevanje
Where exactly do you feel pain? Kje natančno vas boli?
Show me with your finger.  Pokažite mi vaš prst.
Is it painful if I press here? Vas to boli, če pritisnem?
Where does it spread?  Kam se širi?
Intensity/severity:  Jakost/intenzivnost:
How bad is it? Kako hudo je? Kako močna je bolečina?
 Is it the worst pain you’ve ever had?  Ali je to najhujša bolečina, ki ste jo kdaj čutili?
Tell me how bad it is on a scale of one to ten, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had Povejte mi, kako hudo vas boli na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni "brez bolečin", 10 pa najhujšo bolečino, ki ste jo kdaj čutili.
Nature:  Narava/značaj:
What does it feel like?  Kako občutite bolečino? Kako/na kakšen način vas boli?
Sharp? ostra (bolečina)?
Stabbing? zbadajoča?
Shooting? prebadajoča?
Dull? topa?
crushing?  stiskajoča?
Aching?  vztrajajoča?
Throbbing?  utripajoča?
Cramping?  krčevita?
Gnawing?  zažirajoča?
Associated features:  Spremljajoče značilnosti:
Have you noticed anything with it? Ste opazili še kaj drugega (poleg bolečine)?
Sweating? Feeling sick? Feeling faint? Potenje? Slabost? Omotica?
Alleviating and aggravating factors: Olajševalni in sprožilni dejavniki:
Does anything make it better/go away?  Ali bolečino kaj olajša/odpravi?
Does anything make it worse? Ali jo kaj poslabša?
Standing/sitting?  Stanje/sedenje?
Taking a deep breath? Globoko dihanje?
While Swallowing?  Med požiranjem?
While walking?  Med hojo?
Time-course:  časovni potek:
Is it continuous or does it come and go?  Je stalna ali v intervalih (=pride in gre)?
How long did it last?  Kako dolgo je trajala?
Previous episodes:  Prejšni napadi/prejšne epizode:
Have you had this pain before? Ste že kdaj občutili tako bolečino?/ Vas je že kdaj tako bolelo?
What happened?  Kaj se je zgodilo?
What was it due to then?  Kaj jo je povzročilo takrat?
Other symptoms  Drugi simptomi
Use the same framework as above to determine precipitating factors, time course, severity, etc. Uporabi isti algoritem za določanje sprožilnih dejavnikov, časovnega poteka, resnosti itd.

 

 

Chief complaint/Principle complaint Glavna težava
What brings you here today?  Zakaj ste prišli?
What can I do for you? Kako vam lahko pomagam?
Tell me what’s wrong / what the matter is.  Povejte mi, kaj je narobe/kaj vas muči?
What’s your main problem/complaint?  Kaj je vaša glavna težava/kaj vas najbolj moti?
General questions Splošna vprašanja
How have you been feeling in general?  Kako se sicer počutite? Kako se počutite na splošno?
Have you been generally unwell?  Se na splošno slabo počutite?
Do you feel tired?  Ste utrujeni?
Do you sleep well?  Dobro spite?
Do you have a fever/temperature? Ali imate vročino/povišano temperaturo?
 Have you been sweating?  Ali se kaj potite?
Do you sweat at night?  Ali se ponoči potite?
How is your appetite?  Kakšen je vaš apetit?
What are your eating habits?  Kakšne so vaše prehranjevalne navade?
Have you lost your appetite?  Ali ste izgubili apetit?/Ali vam hrana manj tekne?
Is your weight steady? Did you gain weight? Did you lose weight?  Ali je vaša telesna teža stabilna/vedno enaka? Ste se zredili?/Ste pridobili kaj teže? Ste shujšali?/Ste izgubili kaj teže?

 

 

Past medical history (PMH) Osebna anamneza (prejšnje bolezni)
Have you any illnesses/medical conditions/diseases?  Ali imate kakšno kronično bolezen/zdravstveno stanje?
Are you under the care of a doctor?  Ali redno hodite k zdravniku?
Have you been in hospital before?  Ali ste bili kdaj prej v bolnišnici?
Have you had or do you have any of the following diseases?:  Ali ste kdaj imeli ali pa imate katero od sledečih bolezni:
Diabetes  sladkorna bolezen/diabetes
High blood pressure  povišan krvni tlak/hipertenzija
Heart disease  bolezni srca
Jaundice  zlatenica
Tuberculosis  tuberkuloza/jetika
Epilepsy  epilepsija
Family history (FH) Družinska anamneza
Are your parents still alive? What did they die of? How old were they?  Ali so vaši starši še živi? Zaradi česa so umrli? Koliko so bili stari?
Are there any diseases in your family/that run in your family?  Ali so v vaši družini kakšne dedne bolezni?
For example: heart disease, diabetes, epilepsy, asthma or other lung diseases? Na primer: bolezni srca, sladkorna bolezen, epilepsija, astma ali druge pljučne bolezni?
Are your children healthy?  Ali so vaši otroci zdravi?
Drug history (medications)  Redna terapija
Do you take any regular medications?  Ali redno jemljete kakšna zdravila?
What are they for? How long have you taken them?  Za kaj/za katero bolezen jemljete zdravila? Kako dolgo jih že jemljete?
Do you take the contraceptive pill?  Ali jemljete kontracepcijske tabletke?
Do you take any over-the-counter or alternative medicines?  Ali jemljete kakšna zdravila, kupljena v lekarni? Ali se zdravite s pomočjo alternativne medicine?
Do you take any natural medicine? Ali se zdravite z naravnimi zdravili?
Alcohol, smoking and ‘recreational’ drug use  Alkohol, kajenje in uporaba nedovoljenih drog
Do you drink alcohol?  Ali popijete kaj alkohola?
How many ‘units’ per week? One ‘unit’ is a small glass of wine, or a half-pint of beer, or a single measure of spirits.  Koliko enot na teden? Ena enota je majhen kozarec vina, pol steklenice piva ali en kozarček žganja.
Have you ever been told to cut your alcohol intake/drink less?  Ali vam je kdaj kdo rekel, da zmanjšajte vnos alkohola/pijete manj?
Have you had any problems at work or home because of drinking alcohol?  Ali ste kdaj imeli težave v službi/na delovnem mestu ali doma zaradi pitja (alkohola)?
Do you smoke? How many cigarettes/cigars/pipefuls per day?  Ali kadite? Koliko cigaret/cigar/tobaka na dan?
How many years have you smoked?  Koliko let že kadite?
One pack-year = 20 cigarettes per day for 1 year (so 60 cigarettes/day for 10 years = 30 pack-years)  En zavojček-leto: 20 cigaret na dan 1 leto (torej: 60 cigaret/dan 10 let = 30 zavojček-let)
Have you tried to stop?  Ali ste kdaj poskušali nehati/opustiti kajenje?
Do you use or have you used any ‘recreational’ drugs, not prescribed by the doctor? For example cannabis, heroin, cocaine ...  Ali uporabljate oziroma ste kdaj uporabljali nedovoljene droge? Na primer: trava/kanabis/marihuana, heroin, kokain...
Have you ever had any problems with that?  Ali vam je to kdaj povzročalo težave?
Allergies  Alergije
Are you allergic to any tablets or medications, such as penicillin?  Ali ste alergični na kakšne tablete ali zdravila, kot na primer penicilin?
Which drugs? What happened?  Katera zdravila? Kaj se je zgodilo?
Have you ever had a bad allergic reaction?  Ali ste kdaj imeli hudo alergično reakcijo?
Are you allergic to anything else, such as:  Ali ste alergični na kaj drugega, na primer:
animals  živali
house dust  hišni prah
pollen  cvetni prah
insect stings or bites  piki žuželk
foods  hrana
Does anyone in your family have allergies?  Ali ima kdo v družini kakšno alergijo?
And don’t forget!  In ne pozabi!
Thanks for all that.  Hvala za vaše sodelovanje.
Is there anything I forgot to ask you?  Je kaj, kar sem vas pozabil(-a) vprašati?/ Je kar, kar sem izpustil(-a)?
Is there anything else you’d like to tell me? Bi mi želeli še kaj povedati?

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Taking the medical history":
slovenian-english Slovenian - English
Slovenian-French Slovenian - French
Slovenian-Spanish Slovenian - Spanish
Slovenian-Catalan Slovenian - Catalan
Slovenian-Italian Slovenian - Italian
Slovenian-Norwegian Slovenian - Norwegian
Slovenian-Swedish Slovenian - Swedish
Slovenian-Polish Slovenian - Polish
Slovenian-Portuguese Slovenian - Portuguese

 

 

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.