General Vocabulary catalan flag Catalan | Català

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Personnel
   
 • Medical Equipment
   
 • Finding your way around
   
 • Daily Routine
   
 • Downloads
  Other languages

 

Medical Personnel    El personal
doctors els metges
medical student    l'/la estudiant de Medicina
medical student in the clinical part of the medical education (Germany, France, Spain …)   l'/la estudiant que fa pràctiques
doctor    el metge/ la metgessa
junior doctor    el metge intern resident, de primer/segon/tercer any…
trainee in ...    el/la resident de…
Consultant   el director de servei
Senior consultant    el director de planta
Comparable to Senior Lecturer/Reader (UK) or Associate Professor (US)    
ward physician    
surgeon    el cirurgià/ la cirurgiana
anesthetist    el/la anestesista
obstetrician/gynecologist    el/la obstetra, el ginecòleg/la ginecòloga
pediatrician    el/la pediatra
radiologist    el radiòleg/ la radiòloga
psychiatrist    el/la psiquiatra
specialist in ...    l' especialista en…
cardiologist    el cardiòleg/ la cardiòloga
gastroenterologist    el gastroenteròleg/ la gastroenteròloga
clinical pathologist  
pathologist   l'anatomopatòleg/ l'anatomopatòloga
urologist   l'uròleg/ l'urologa
ophthalmologist   l'oftalmòleg/ l'oftalmòloga
dermatologist   el dermatòleg/ la dermatòloga
general practitioner (GP)    el metge/ la metgessa de familia, de capçalera
oto[rhino]laryngologist   l'otorrinolaringòleg/ l'otorrinolaringòloga
internist   l'internista
Other members of the medical team   Altres membres de l'equip mèdic
student nurse (male)   l'estudiant d'enfermeria
student nurse (female)   l'estudiant d'enfermeria
nurse   l'infermer/ la infermera
night nurse   l'infermer/ la infermera de nit
head nurse   l'infermer/ la infermera en cap
auxiliary nurse   l'auxiliar d'infermeria
ward nurse   l'infermer/ la infermera de l'UCI
day nurse   l'infermer/ la infermera
theatre nurse (UK) / operating room nurse (US)   l'infermer/ la infermera de quiròfan
midwife    la comadrona
health care assistant, physiotherapist     el/la fisioterapeuta
anaesthetic nurse   l'infermer/ la infermera especialistes en Anestesia
dietitian   el/la nutricionista
speech therapist    el/la foniatra; el/la logopeda
occupational therapist    l'especialista en terapia ocupacional
behavioural therapist   l'especialista en terapia de la conducta
psychologist   el psicòleg/ la psicòloga
paramedic   
lab assistant   el/la tècnic de laboratori
radiographer   el/la tècnic de Radiologia
Assistant in obductions    el/la tècnic forense
Administration   El personal administratiu
caretaker   el/la conserje
personnel manager   el director/ la directora de l'hospital
legal advisor   el conseller jurídic/ la consellera jurídica
secretary   el secretari/ la secretaria
typist   el mecanògraf/ la mecanògrafa
switchboard   el/la telefonista
chief of administration   el/la cap d'administració
Useful phrases    Frases útils
I'm a medical student from .... medical school.   Sóc estudiant de Medicina de la Facultat de…
I'm a fourth-year medical student   Sóc estudiant de quart de Medicina
I'm doing an elective / nErasmus exchange for 3 months.   Estic d'Erasmus/intercanvi durant 3 mesos.
I qualified in medicine from .... university/medical school.    Sóc graduat/graduada per la Universitat de/la Facultat de Medicina de…
I want to specialise in ... .    M'agradaria especialitzar-me en…
I'm a trainee, doing a surgical rotation.   Sóc resident, rotant al servei de Cirurgia.

 

Personal Equipment   Material personal
white coat    la bata
scrubs    el pijama
cap   el gorro
stethoscope   el fonendoscopi
- bell   - campana
- diaphragm   - diafragma
- earpiece   - olives
tendon hammer    el martell dels reflexes
tuning fork    el diapassó
tongue depressor    el depressor lingual
tape measure    la cinta mètrica
otoscope   l'otoscopi
ophthalmoscope    l'oftalmoscopi
pen-torch   la llanterna
tourniquet    el torniquet
head reflector   el mirall frontal
Emergencies   Emergències
defibrillator    el desfibrillador
face mask    la mascareta
Ambu bag    l'Ambu
100% oxygen    oxígen al 100%
ventilator    el respirador
taking blood    extreure sang
(blood) tube    el tub
mandrel   el mandrel
needle holder   el mosquit
drip   infusió
putting up a drip    posar una vía
normal saline   sollució fisiológica
5% dextrose   glucosat
infusion set   set d'infusions
drip stand     
blood pressure cuff   l'esfigmomanòmetre
Working material   El material
syringe    la xeringa
needle   l'agulla
vacutainer    el tub d'extracció
label   l'etiqueta
central line    la via central
three-way connector   la clau de tres víes
butterfly   la palometa
sharps container    el contenidor d'agulles
dressing    les tiretes
bandage    la bena
kidney dish   la bandeja
latex examination gloves   els guants d'un sol ús/ guants de làtex, de goma
surgical mask   la mascareta
suture material   el set de sutura
skin disinfectant    spray antisèptic per a la pell
hand disinfectant   antisèptic per a la pell
swab   el porta-cotons
tissue swab   les gasses no estèrils
scissors    les tisores
blade, scalpel    el bisturí
sticking plaster    les tiretes
tape    l'esparadrap
surgical forceps   les pinces (cirurgia)
anatomical tweezers   les pinces (anatomia)
lubricant    el lubricant
Medication   Medicaments
pill, tablet   les pastilles, els comprimits
capsule    la càpsula
drops   les gotes
ointment   la pomada
lotion   la crema
suppository    el supositori
drug chart    la llista de medicaments
prescription    la prescripció
At the bedside   A la vora del llit
clinical thermometer   el termòmetre
oxymeter ('sats')    l'oxímetre
observations chart    la taula de control
crutch   les crosses
plaster cast   el guix
bedpan    la cunya
urine bottle    l'orinal
stretcher   la llitera
examination table   la llitera
walking frame, walker rollator   el caminador
urine bag    la bossa per a la diuresi
wheelchair    la cadira de rodes

 

ward/unit    la unitat/el servei assistencial
ward round    passar consulta als pacients
doctors' office    el consultori mèdic
sister's office/nurses' room    la sala d'infermeres
examination room    la sala d'exploració
admissions (of a hospital)    el servei d'admissió
ambulance    l'ambulància
emergency room (ER)   el servei d'urgències
first aid    els primers auxilis
intensive care unit (ICU)    la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI)
diagnostics department   el Servei de Radiologia/Diagnòstic per Imatge
X-ray   la radiografia simple
Echo   l'ecografia
MRI   la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
CT   la Tomografia Axial Computerizada (TAC)
radiology department    el Servei de Radiologia
laboratory/lab    el laboratori d'anàlisi clínics
operating room (OR)    el quiròfan
outpatient clinic - to send a patient to the outpatient clinic   les consultes externes/l'ambulatori
clinic    la clínica
delivery room    la sala de parts
pathology    el servei d'Anatomia Patològica
pharmacy (U.S.)/chemists (U.K.)    la farmàcia
patient's chart / previous history   la història clínica del pacient / antecedents
to work a shift, to be on call   torn de guàrdia, estar de guàrdia

 

 

General  
ward round   passar visita als pacients ingressats
doctors' office   el consultori mèdic
to work a shift/nights   treballar en un torn nocturn/de nit
to be on call   estar de guàrdia
General Practitioner, surgery   passar consulta en visites externes
appointment   la cita/ hora de visita
Phones & Bleeps El busca
switchboard   la centraleta telefònica
extension    l'extensió de telèfon
cardiac arrest call   avís d'aturada cardíaca
Useful expressions Frases útils
Cardiac arrest on ward 1   Hi ha una aturada cardíaca en el box "X"
Could you bleep Dr. X?   Podria avisar al Dr. "X" pel busca?
He’s on extension 123   Està en l'extensió "123"!
Paperwork  
[paperwork for history taking]   les anotacions clíniques
clinic letter   el cas clínic
consent form   el formulari de consentiment
discharge summary   l'informe clínic d'alta
drugs to take home   la medicació per a seguir a casa
follow-up appointment   la visita de seguiment
request forms (for investigations)   els formularis de sol·licituds (de proves diagnòstiques)
results   els resultats
death certificate   el certificat de defunció
Useful expressions Expressions útils
I’m going to write in the notes   Vaig a escriure les anotacions clíniques
To do a discharge summary   Fer un informe d'alta
Write up the drugs to take home   Prescriure la medicació per a dur a casa
Arrange a follow-up/outpatients appointment   Concertar una cita de seguiment per a consultes externes/ambulatori

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Medical Environment":
catalan-english Catalan - English
catalan-french Catalan - French
catalan-german Catalan - German
catalan-italian Catalan - Italian
catalan-norwegian Catalan - Norwegian
catalan-swedish Catalan - Swedish
Catalan - Polish Catalan - Polish
catalan-portuguese Catalan- Portuguese
Catalan-Slovenian Catalan - Slovenian
Catalan-Greek Catalan - Greek

 

 

 

 
        

© 2008-2023
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.