General Vocabulary polish flag Polish | Polski

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Personnel
  Personal
 • Medical Equipment
   
 • Finding your way around
   
 • Daily Routine
   
 • Downloads
  Other languages

 

Medical Personnel    Personel
medical student    student medycyny
medical student in the clinical part of the medical education (Germany, France, Spain …)   student medycyny w trakcie części klinicznej edukacji medycznej
doctor    lekarz/lekarka
junior doctor    stażysta
F1/F2 doctor    stażysta
trainee in ...    stażysta na …
Consultant   specjalista
Senior consultant    specjalista wyższego stopnia
Comparable to Senior Lecturer/Reader (UK) or Associate Professor (US)   profesor nadzwyczajny
ward physician   lekarz na oddziale
surgeon    chirurg
anesthetist    anestezjolog
obstetrician/gynecologist    ginekolog położnik
pediatrician    pediatra
radiologist    radiolog
psychiatrist    psychiatra
specialist in ...    specjalista 
cardiologist    kardiolog
gastroenterologist    gastroenterolog
clinical pathologist   patolog kliniczny
pathologist   patolog
urologist   urolog
ophthalmologist   okulista
dermatologist   dermatolog
general practitioner (GP)    lekarz ogólny
oto[rhino]laryngologist   otolaryngolog
internist   internista
Other members of the medical team   Inni przedstawiciele opieki medycznej
student nurse (male)   student pielęgniarstwa
student nurse (female)   studentka pielęgniarstwa
nurse   pielęgniarka/pielęgniarz
night nurse   pielęgniarka nocna
head nurse   przełożona pielęgniarek
auxiliary nurse   pielęgniarka pomocnicza
ward nurse   pielęgniarka oddziałowa
day nurse   pielęgniarka dzienna
theatre nurse (UK) / operating room nurse (US)   instrumentariuszka
midwife    położna
health care assistant, physiotherapist     fizjoterapeuta/fizjoterapeutka
anaesthetic nurse   pielęgniarka anestezjologiczna
dietitian   dietetyk
speech therapist    logopeda
occupational therapist    terapeuta zajęciowy
behavioural therapist   terapeuta behawioralny
psychologist   psycholog
paramedic    technik medyczny
lab assistant   laborant
radiographer   operator aparatu rentgenowskiego
Assistant in obductions    asystent przy sekcji
Administration   Administracja
caretaker   opiekun(ka)
personnel manager   szef(owa) personelu
legal advisor   radca
secretary   sekretarz/sekretarka
typist   maszynistka
switchboard   centrala telefoniczna
chief of administration   szef administracji
Useful phrases    Użyteczne zwroty
I'm a medical student from .... medical school.   Jestem studentem medycyny z uniwersytetu medycznego …
I'm a fourth-year medical student   Jestem studentem czwartego roku medycyny
I'm doing an elective / Erasmus exchange for 3 months.   Jestem w trakcie 3-miesięcznej praktyki / wymieny programu ERASMUS
I qualified in medicine from .... university/medical school.    Robiłem specjalizację medyczną na uniwersytecie medycznym …
I want to specialise in ... .    Chcę się specjalizować w …
I'm a trainee, doing a surgical rotation.   Jestem asystentem na praktykach chirurgicznych

 

Hover over the word with the mouse to see the matching picture

Personal Equipment   Wyposażenie osobiste
white coat    biały fartuch, kitel
scrubs    fartuch operacyjny
surgical cap   czepek chirurgiczny
stethoscope   stetoskop
- bell   - dzwonek
- diaphragm   - przesłona
- earpiece   - stetoskop
tendon hammer    młotek neurologiczny
tuning fork    kamerton
- vibration head   -
tongue depressor    patyczek do gardła
tape measure    miarka
otoscope   otoskop 
ophthalmoscope    oftalmoskop
pen-torch   latarka
tourniquet    opaska uciskowa
head reflector   lampa czołowa
Emergencies   Nagłe przypadki
defibrillator    defibrylator
face mask    maseczka
Ambu bag    resuscytator, worek samorozprężalny do sztucznego
100% oxygen    100% tlen
ventilator    sprzęt do sztucznego oddychania
taking blood    pobieranie krwi
(blood) tube    pobieranie krwi
mandrel   sonda
needle holder   szczypce
drip   wlew, kroplówka
putting up a drip    założenie wlewu
normal saline   roztwór izotoniczny soli
5% dextrose   glukoza
infusion set   zestaw do wlewania/kroplówki
drip stand    stojak na kroplówki
blood pressure cuff   rękaw do pomiaru ciśnienia
Working material   Akcesoria
syringe    strzykawka
needle   kaniula
vacutainer    zestaw do pobierania krwi
label   etykieta
needle guard, bevel    
central line    dostęp dożylny/wenflon
three-way connector   zawór zamykający
butterfly   igła motylek
sharps container    pojemnik na odpady
dressing    opatrunek
bandage    bandaż
kidney dish   nerka (naczynie)
latex examination gloves   rękawiczka jednorazowa/gumowa
surgical mask   maseczka
suture set with thread and needle   zestaw do szycia z nicią i igłą
skin disinfectant    spray do dezynfekcji skóry
hand disinfectant   środek dezynfekujący skórę
swab   gazik
cellulose swab   wacik
scissors    nożyczki
blade, scalpel    skalpel
sticking plaster    plaster z opatrunkiem
tape    plaster
surgical forceps   pęseta chirurgiczna
college tweezers   pęseta anatomiczna
lubricant    das Gleitgel
Medication   Leki
pill, tablet   tabletka
capsule    kapsułka
drops   krople
ointment   maść
lotion   mleczko
suppository    czopek
drug chart    lista leków
prescription    żel medyczny
At the bedside   Przy łóżku
clinical thermometer   termometr
oxymeter ('sats')    oksymetr
observations chart    karta obserwacyjna
crutch   kula
plaster cast   opatrunek gipsowy
bedpan    basen
urine bottle    kaczka
stretcher   nosze
examination table   stół do badań
trolley    chodzik/balkonik
urine bag    torba na mocz
wheelchair    wózek inwalidzki

 

ward/unit    sala/oddział
ward round    obchód
doctors' office    gabinet lekarski
sister's office/nurses' room    dyzurka pielęgniarek
examination room    pokój badań
admissions (of a hospital)    przyjęcie do szpitala
ambulance    karetka, ambulans
emergency room (ER)   ostry dyżur
first aid    pierwsza pomoc
intensive care unit (ICU)    Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 
diagnostics department   oddział diagnostyki
X-ray   prześwietlenie
Echo   ultrasonografia
MRI   rezonans magnetyczny
CT   tomografia komputerowa
radiology department    Oddział Radiologii
laboratory/lab    laboratorium
operating room (OR)    sala operacyjna
outpatient clinic - to send a patient to the outpatient clinic   ambulatorium - skierować pacjenta do ambulatorium
clinic    klinika
delivery room    sala porodowa
pathology    patologia
pharmacy (U.S.)/chemists (U.K.)    apteka
patient's chart / previous history   karta pacjenta/historia choroby
to work a shift, to be on call   pracować na zmiany, być na wezwanie

 

 

General  
ward round   obchód lekarski
doctors' office   gabinet lekarski
to work a shift/nights   pracować na zmiany/pracować na nocną zmianę
to be on call   być na wezwanie
General Practitioner, surgery   lekarz ogólny
appointment   wizyta 
Phones & Bleeps Telefony i sygnały
pager   pager
switchboard   centrala telefoniczna
extension    wewnętrzny
cardiac arrest call   wezwanie do ztrzymanej akcji serca
Useful expressions Użyteczne zwroty
Cardiac arrest on ward 1   zatrzymanie akcji serca na Sali  1
Could you bleep Dr. X?   Czy możesz wezwać dr. X przez pager
He’s on extension 123   Jego numer wewnętrzny to 123
Paperwork Dokumentacja
[paperwork for history taking]   formularz histori choroby 
clinic letter   list lekarski
consent form   formularz zgody
discharge summary   wypis ze szpitala
drugs to take home   leki do przyjmowania w domu
follow-up appointment   kolejna wizyta
request forms (for investigations)   formularz do wywiadu medycznego
results   wyniki
death certificate   akt zgonu
Useful expressions Użyteczne zwroty
I’m going to write in the notes   Zapiszę w notatkach
To do a discharge summary   przygotować wypis ze szpitala
Write up the drugs to take home   Przepisać leki do przyjmowania w domu
Arrange a follow-up/outpatients appointment   umówić kolejną wizytę/wizytę kontrolną

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Medical Environment":
Polish - English Polish - English
Polish - French Polish - French
Polish - German Polish - German
Polish - Spanish Polish - Spanish
Polish - Catalan Polish - Catalan
Polish - Italian Polish - Italian
Polish - Norwegian Polish - Norwegian
Polish - Swedish Polish - Swedish
polish-portuguese Polish - Portuguese
Polish-Slovenian Polish - Slovenian
Polish-Greek Polish - Greek

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.