General Vocabulary swedish flag Swedish | Svenska

Medical Environment | Taking the medical history | Physical Examination | Tests & Medication

 

 • Personnel
  Personal
 • Medical Equipment
   Medicinsk utrustning
 • Finding your way around
  Hitta vägen 
 • Daily Routine
  Rutiner 
 • Downloads
  Other languages

 

Personnel    Personal
doctors    doktorer
medical student    läkarstudent
Medical student in the clinical part of the medical education (Germany, France, Spain …)   kandidat
doctor    doktor
junior doctor    underläkare
F1/F2 doctor    AT-läkare
trainee in ...    ST-läkare
Consultant   överläkare
Senior consultant    klinikchef
Comparable to Senior Lecturer/Reader (UK) or Associate Professor (US)   docent
ward physician   avdelningsläkare
surgeon    kirurg
anesthetist    narkosläkare
obstetrician/gynecologist    gynekolog
pediatrician    pediatriker/barnläkare
radiologist    röntgenläkare/Radiolog
psychiatrist  psykiater
specialist in ...  specialist i…
cardiologist  kardiolog
gastroenterologist  gastroenterolog
clinical pathologist klinisk patolog
pathologist patolog
urologist urolog
ophthalmologist ögonläkare
dermatologist hudläkare/dermatolog
general practitioner (GP)  allmänläkare
oto[rhino]laryngologist öron-näsa-halsläkare
internist internmedicinare
Other members of the medical team   Annan vårdpersonal
student nurse (male) sjuksköterskestudent
student nurse (female) sjuksköterskestudent
nurse sjuksköterska
night nurse nattsjuksköterska
head nurse Chefsjuksköterska
auxiliary nurse undersköterska
ward nurse avdelningssjuksköterska
day nurse dagsjuksköterska
theatre nurse (UK) / operating room nurse (US) operationssjuksköterska
midwife  barnmorska
health care assistant, physiotherapist   sjukgymnast
anesthetic nurse narkossjuksköterska
dietitian dietist
speech therapist  logoped
occupational therapist  arbetsterapeut
behavioural therapist beteendeterapeut
psychologist psykolog
paramedic  sjukvårdare
lab assistant labbassistent
radiographer röntgenassistent
Assistant in obductions  obduktionstekniker
Administration   Administrativ personal
caretaker vaktmästare
personnel manager personalchef
legal advisor juridisk rådgivare
secretary sekreterare
typist läkarsekreterare
switchboard växel
chief of administration administrationschef
Useful phrases    Användbara fraser
I'm a medical student from .... medical school. Jag är läkarstudent från…medicinska fakulteten.
I'm a fourth-year medical student Jag är läkarstudent på fjärde året.
I'm doing an elective / Erasmus exchange  for 3 months Jag gör utbyte/Erasmusutbyte under 3 månader.
I qualified in medicine from .... university/medical school.  Jag har tagit läkarexamen från…universitet/ medicinska fakulteten .
I want to specialise in ... .  Jag skulle vilja specialisera mig inom…
I'm a trainee, doing a surgical rotation. Jag är läkare och gör kirurgisk rotation.

 

 

Hover over the word with the mouse to see the matching picture

Personal Equipment   Personlig utrustning
white coat    vit rock
scrubs    sjukhuskläder
cap   kirurgmössa
stethoscope   stetoskop 
- bell - klocka
- diaphragm - membran
- earpiece - öronsnäcka
tendon hammer  reflexhammare
tuning fork  vibrationsgaffel
- vibration head  
tongue depressor  spatel 
tape measure  måttband
otoscope otoskop 
ophthalmoscope  oftalmoskop
pen-torch ficklampa
tourniquet  stasband
head reflector spegel
Emergencies   Akut
defibrillator  defibrillator
face mask  ansiktsmask
Ambu bag  Rubens blåsa
100% oxygen  100% syre
ventilator  respirator
taking blood  ta blodprov
(blood) tube tub
mandrel mandräng
needle holder nålförare
drip dropp
putting up a drip  sätta dropp
normal saline 1-liter koksaltlösning (natriumklorid)
5% dextrose 1-liter 5% dextros
infusion set infusionsset
drip stand  droppställning
blood pressure cuff blodtrycksmanschett
Working material   Arbetsmaterial
syringe  spruta
needle kanyl
vacutainer  vacutainer
label etikett
needle guard, bevel nålskydd
central line  centralvenöskateter(cvk)
Dreiwegehahn trevägskran
butterfly butterfly
sharps container  avfallsbehållare
dressing  förband
bandage  förband
kidney dish rondskål
latex examination gloves engångshandskar
surgical mask ansiktsmask
suture material suturset
skin disinfectant  desinfektionsmedel
hand disinfectant handdesinfektion
swab bomullssudd
cellulose swab celltork
scissors  sax
blade, scalpel  skalpell
sticking plaster  plåster
tape  tejp
surgical tweezers kirurgpincett
anatomical tweezers anatomisk pincett
lubricant  smörjmedel
Medication   Läkemedel
pill, tablet tablet
capsule  kapsel
drops droppar
ointment salva
lotion lotion
suppository  stolpiller
drug chart  medicinlista
prescription  recept
At the bedside   Vid sjukhussängen
clinical thermometer termometer
oxymeter ('sats')  saturationsmätare/pulsoxymeter
observations chart  övervakningskurva
crutch krycka
plaster cast gips
bedpan  bäcken
urine bottle  urinflaska
stretcher bår
examination table brits
trolley  vagn
urine bag  KAD-påse
wheelchair  rullstol

 

ward/unit    vårdavdelning/klinik
ward round  avdelningsrond
doctors' office  läkarexpedition
sister's office/nurses' room  Sjuksköterskeexpedition  
examination room  undersökningsrum
admissions (of a hospital)  inskrivning
ambulance  ambulans
emergency room (ER) akuten
first aid  första hjälpen
intensive care unit (ICU)  intensivvårdsavdelning
diagnostics department medicinsk diagnostikavdelning
X-ray röntgen
Echo ekografi
MRI Magnettomografi(MR)
CT Datortomografi
radiology department  röntgenavdelning
laboratory/lab  laboratorium
operating room (OR)  operationssal 
outpatient clinic - to send a patient to the outpatient clinic polikliniskundersökning
clinic  klinik
delivery room  BB/förlossning
pathology  patologi
pharmacy (U.S.)/chemists (U.K.)  apotek
patient's chart / previous history journal
to work a shift, to be on call ha jour

 

 

 

General   Allmän
ward round   avdelningsrond
doctors' office läkarexpeditionen 
to work a shift/nights arbeta skift/natt
to be on call ha jour
general Practitioner, surgery allmänmedicinare
appointment läkartid
Phones & Bleeps   Telefon och personsökare
switchboard telefonväxel
extension  anknytning
cardiac arrest call hjärtlarm
Useful expressions Användbara uttryck
Cardiac arrest on ward 1 Hjärtstillestånd på avdelning 1
Could you bleep Dr. X? Kan du söka Dr.X?
He’s on extension 123 Han finns på anknytning 123
Paperwork   Pappersarbete
case history journalanteckningar
clinic letter klinikbrev
consent form samtyckeformulär
discharge summary utskrivningsmeddelande
drugs to take home läkemedel att ta hem
follow-up appointment återbesök
request forms (for investigations) ansökningsblanketter (för undersökning)
results resultat
death certificate dödsintyg
Useful expressions Användbara uttryck
I’m going to write in the notes Jag kommer att skriva i journalen
To do a discharge summary Att skriva en epikris
Write up the drugs to take home Skriva recept på mediciner att ta med hem
Arrange a follow-up/outpatients appointment Ordna uppföljning/återbesök

 


Note: The vocabulary tables are provided as Excel Excel files. Each of them contains several spreadsheets according to the structure used on the website.

Download tables "Medical Environment":
Swedish - English Swedish - English
Swedish - French Swedish - French
Swedish - German Swedish - German
Swedish - Spanish Swedish - Spanish
Swedish - Catalan Swedish - Catalan
Swedish - Italian Swedish - Italian
Swedish-Norwegian Swedish - Norwegian
Swedish - Polish Swedish - Polish
Swedish - Portuguese Swedish - Portuguese
Swedish-Slovenian Swedish - Slovenian
Swedish-Greek Swedish - Greek

 

 

 

 
        

© 2008-2024
MedineLingua.info v2.0
Page generated in 0.0008 seconds.